REVÍZIE

Odborné priehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ} plynových a tlakových

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Revízie VTZ plynových

Vykurovacie a technické plyny, chladivá skupín A+B

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Revízie VTZ tlakových

Parné kotly, tlakové nádoby stabilné, potrubné vedenia a bezpečnostné prislušenstvo skupín A+B

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Obsluha kotolní

Zabezpečíme pre Vás obsluhu kotolní vyškoleným personálom